HVA ER ROTARY / ROTARYS YRKESKODEKS

YRKESKODEKS FOR ROTARIANERE

Som rotarianer og yrkesutøver forventes det av meg at:

1. Jeg ser gjennom erfaringer fra mitt yrke en mulighet til å gagne andre.

2. Jeg er tro mot de etiske retningslinjer for mitt yrke, mitt lands lover og de moralske normer i samfunnet.

3. Jeg gjør alt for å holde mitt yrke i ære og fremme mitt yrkes høyeste etiske standard.

4. Jeg er rettferdig mot min arbeidsgiver, mine arbeidskollegaer, forretningspartnere, konkurrenter, kunder, allmennheten og alle jeg har yrkesmessige forbindelser med.

5. Jeg erkjenner at alt nyttig arbeid har sin verdi.

6. Jeg bruker mine yrkeskunnskaper og min erfaring til å skape muligheter for unge mennesker, og lindre andres nød, og forbedre livskvaliteten for mine medmennesker.

7. Jeg gir allmennheten korrekte og sannferdige opplysninger om mitt arbeid og min yrkesvirksomhet.

8. Jeg verken ber om eller gir fordeler til en rotarianer som jeg ikke ville ha gitt til andre i yrkesmessig sammenheng.

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Quality Hotel Tønsberg
Adresse: Ollebukta 3
Postnummer: 3126
Sted: Tønsberg
Land: NO
Møtedag: Tirsdag
Møtetid: 19:00:00
Møtespråk: no
Møtedetaljer: Møterom Færder

Les merrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...