KLUBBEN / ROTARYS PERSONVERN POLICY

General Data Protection Regulation - GDPR

Vern av personlige opplysninger om sine medlemmer har alltid hatt et sterkt fokus i Rotary. Dette fokuset omfatter all elektronisk interaksjon mellom medlem og Rotarys elektroniske tjenester som websider, medlemsnett, e-post og tekstmeldinger. Vedheftede informasjonsskriv gir en oversikt over hvordan personlige opplysninger i Rotary innhentes og brukes.

Les hele informasjonsskrivet fra Norsk Rotary Forum - Norfo her... 

Rotary's Privacy Policy

GDPR er en ny personvernlov som er vedtatt av EU. Som medlem av både EØS og Schengen vil den nye loven også gjelde i Norge. Den vil også berøre organisasjoner som Rotary International som innehar og behandler personopplysninger om EUs borgere. I Norge trer loven i kraft fra 1. juli 2018. Rotary International er vår viktigste premissgiver og Rotarys Privacy Policy vil i det vesentlige også gjelde for oss.

Detaljert oversikt over Rotarys Privacy Policy finnes her...

 

Club Collaborator is fully prepared for the GDPR

As EU’s new data privacy law, the General Data Protection Regulation (GDPR) has come into force, the Club Collaborator team is proud to say that we are committed to safeguarding the personal data of our members, contacts, and anyone who visits our websites, as well as maintaining their right to privacy and to being transparent about how and why we process and store their personal data.

Les nyhetsbrevet fra Club Collaborator (Web Computing) her...

Lese Club Collaborators Privacy Policy her... 

 Grafiske rapporter/Highlights

Utviklingen av grafiske fremstillinger er i gang, men fortsatt er det flere av rapportene som ikke er implementert. Siden rapportene har forskjellig filtre vil en plan for filtrering og eventuell seksjonering som åpnes og lukkes etter behov (som medlemsprofil) først bli utarbeidet når alle rapportene er implementer. Oppmøterapporter er eksempel på grafiske fremstillinger som det fortsatt arbeides med og som da ikke fullt ut er implementert. Likeså gjenstår det arbeid med forbedringer knyttet til fremstillinger av terminerte medlemmer. Alle med roller i Medlemsnett har tilgang til grafiske rapporter/Highlights.

 Medlems Arkiv - Members Media

Medlems arkivet er en ny funksjon i medlemsnett tilgjengelig for alle medlemmer av klubben uavhengig av rollen. Det er kun medlemmer av klubben som har tilgang til arkivet. Knappen som gir tilgang til arkivet er plassert på toppen av medlemmets profilside. Medlemmet kan kun lese og laste ned filer fra arkivet. Opprette mappestruktur, last opp og ned eller fjerne filer kan kun gjøres av definerte roller med redigerings ansvar.

 GDPR - General Data Protection Regulation (EUs nye personvernforordning)

Fra og med 1. juli 2018 må alle norske virksomheter forholde seg til de nye personvernreglene i EUs forordning om personvern. I samarbeid med vår leverandør jobber nå Norfo med å kartlegge løsningen og dokumentere alle punkter relatert til den nye forordningen. Det er også en dialog med RI med hensyn til hvilke endringer som de krever gjennomført. Plan for gjennomføringen samt GDPR Rapport og Assessment er under utabeidelse.

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Quality Hotel Tønsberg
Adresse: Ollebukta 3
Postnummer: 3126
Sted: Tønsberg
Land: NO
Møtedag: Tirsdag
Møtetid: 19:00:00
Møtespråk: no
Møtedetaljer: Møterom Færder

Les merrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...