KLUBBEN / OM KLUBBEN

Quality Hotel Oseberg Møterom Færder
Kartdata
Kartdata ©2021
Charterdato er 21. april 1999.
Charterklubb er Nøtterøy Rotaryklubb.
Klubben har pr. 1. januar 2021, 34 medlemmer.
klubbens nummer er 52022, og hører til Rotarydistrikt 2290.
Færder Rotaryklubb samler medlemmer fra Nøtterøy, Tjøme og Tønsberg.

Klubben har navnet sitt etter fyret ytterst i Oslofjorden. Vi har møtelokale på Oseberg Quality Hotel, der kopien av Osebergskipet ble bygget. Møterommet heter FÆRDER (!) – og vi samles tirsdager kl 1900-2000. Klubben ble startet i 1999, og har hele tiden hatt god representasjon av begge kjønn. Medlemmene utgjør et bredt spekter av yrkesgrupper. Klubbmøtene er kjernen i klubbarbeidet, med vekt på interessante og utviklende foredrag samt bedriftsbesøk. Hvert semester inviterer en av klubbene i Tønsberg-området til intercity-møte med en ekstra interessant foredragsholder. Medlemmene er fordelt på komitéer: for program, arrangement, medlemsutvikling, service- og internasjonale oppgaver. Vi legger vekt på å ha et nært forhold til kyst-kulturen, blant annet i tjeneste-oppgavene vi påtar oss. Vi har vært involvert i byggingen av SAGA OSEBERG som er en kopi av Osebergskipet. Vi har vært med å klargjøre maskinrommet i ishavsskuta BERNTINE og i restaurering av dampskipet KYSTEN, og så har vi dokumentert historien til betongskipet SILVESTRE, et vrak i Tønsbergfjorden. Vi har bidratt til å bevare historien på Færder fyr med en utstilling i fyrtårnet. Vi prøver å komme ut til fyret for å ha presidentskifte i juni. Men været er uberegnelig. Hver vår og høst rydder klubben Kyststien fra Hella til Vrengen. Vi er engasjert i internasjonal ungdomsutveksling, og sender ut og tar imot utvekslingsstudenter. Vi har en vennskapsklubb i Kupiskis i Litauen. Sammen med den og Rotarydistriktet vårt (2290), har vi et større hjelpeprogram med årlige julereiser med hjelpesendinger til Litauen.


 
Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Quality Hotel Tønsberg
Adresse: Ollebukta 3
Postnummer: 3126
Sted: Tønsberg
Land: NO
Møtedag: Tirsdag
Møtetid: 19:00:00
Møtespråk: no
Møtedetaljer: Møterom Færder

Les merrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...